Forsmag på Sjælssang og lyssprog

Herunder er små korte videoer med eksempler på lyssprog. Lyssprog er en form for energioverførsel. Disse lyssprogstransmissioner har jeg lagt en intention i. Det er dem, du kan læse under hver video. Sid i ro og træk vejret dybt inden du lytter. Husk at drikke vand bagefter.

Åben dit hjerte

Se med dit hjerte
Power aktivering
Centrering