Løft dit vibrationsniveau


Energisang / fredag, marts 6th, 2020

Vores yngste datter puttede sig ind ved siden af mig tidligt i morges. Og i denne kvartvågne søvntilstand, som et snorkende barns tilstedeværelse medvirker til, så mærkede jeg pludselig en opløftende energi strømme igennem mig. En energi med et budskab.

Energien i mig ville fortælle, at Corona-virus næres af lav vibration iform af frygt og angst. Flere steder på de sociale medier, ser vi også mange opslag om ikke at lade sig styre af frygt og angst, så det er der ikke noget nyt i.

Det, energien i mig ville formidle, var, at jeg på min måde kunne hjælpe med til at frygten ikke fik overtaget. For med min Sjælssang, eller nærmere Energisang i dette tilfælde, kan jeg hjælpe med til at løfte vibrationen.

Derfor har jeg i formiddag lavet en lydfil med meditation og energisang (selvom jeg siger Sjælssang i lyden-filen). Energisang er ikke tunet ind på en sjæl, derfor er det mere passende at kalde det Energisang).

Lydfilen varer ca. 20 minutter og hos mig kunne jeg i hvertfald tydeligt mærke et vibrationsløft. Jeg forestiller mig, at lydfilen vil kunne bruges i alle situationer, hvor vibrationen skal løftes og altså ikke kun under vores nuværende, globale situation.

Syng endelig med – hvadenten det er de samme toner eller dine helt egne! Al lyd fra din sjæl løfter vibrationen og jo flere vi er, der synger, jo højere bliver vibrationen.

Tak!